УТАСНЫ ДУГААР:  70567012

Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүхийн тамгын газарт аудит хийлээ.

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Э.Зоригтбаатараар ахлуулсан ажлын хэсэг 2024 оны 4 дүгээр сарын 03-04-ний өдрүүдэд Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүхийн тамгын газарт ажиллаж, аудит хийлээ. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Э.Зоригтбаатараар ахлуулсан ажлын хэсэг Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүхийн тамгын газарт ажиллалаа.
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Э.Зоригтбаатараар ахлуулсан ажлын хэсэг 2024 оны 4 дүгээр сарын 03-04-ний өдрүүдэд Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүхийн тамгын газарт ажиллаж, аудит хийлээ.
Тус шүүхийн Тамгын газрын шүүхийн бие даасан байдлыг хангах, шүүхийн хүний нөөцийн удирдах, шүүхийн хараат бус байдлыг хангах, шүүгчийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, шүүхийн төсөв, санхүү, дэд бүтцийг удирдах, мэдээллээр хангах 5 чиг үүргийн хүрээний үйл ажиллагаанд аудит хийж, арга зүйн зөвлөгөө, зөвлөмжөөр ханган, шүүгч, шүүхийн захиргааны ажилтнуудтай уулзалт, ярилцлага зохион байгуулж шүүгч, ажилтнуудын санал, хүсэлтийг сонсов.