×

Warning

JFTP: :write: Bad response

Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь
 Сум дундын шүүхийн Тамгын газар
      Хэнтий аймгийн шүүхийн Тамгын хэлтсээс тус шүүхийн төсөв санхүүг салгаж шилжүүлснээр тус шүүх нь 2003 онд бие даасан төсөвтэй шүүх болж Тамгын алба байгуулагджээ.  
Тус шүүхийн Тамгын алба нь Шүүх байгуулагдах тухай хуулинд өөрчлөлт орсоноор 2013 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр Сум дундын 29 дүгээр шүүхийн Тамгын газар,  2015 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрөөс Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын шүүхийн Тамгын газар болсон.
Одоо тус шүүхийн тамгын газар нь Тамгын газрын дарга Л.Наянтай, Эвлэрүүлэн зуучлагч П.Амаржаргал, Нягтлан бодогч А.Наранбаатар,  Шүүгчийн туслах Л.Хэрлэнтуяа, Г.Хэрлэн, Б.Туяа, А.Оюун-Эрдэнэ, Мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн Б.Батжавхлан, Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн П.Энхмаа, М.Солонго Шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга Х.Нямдаваа Архив-бичиг хэргийн эрхлэгч О.Баярчимэг, Нярав Ш.Алтанзул Бичиг хүргэгч Ц.Цэцэгсайхан, Үйлчлэгч Б.Аюурзана, Н.Хишигтогтох, Жолооч М.Лхагвасүрэн Сантехникч Б.Энхбаяр нарын 18 хүний  бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. 
                                                
 
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА
Ламжав НАЯНТАЙ
1985-1995 онд Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 10 жилийн 2 дугаар сургууль,
1996-2000 онд "Евро-Ази" дээд сургуулийг Анли хэлний багш-орчуулагч мэргэжлээр,
2009-2011 онд "Түшээ" ХЭЗДС-ийг эрх зүйч мэргэжлээр тус тус төгссөн, хууль зүйн магистр зэрэгтэй.
2008-2011 онд Булган аймгийн шүүхэд нярваар,
2011-2014 онд Булган аймаг дахь Сум дундын шүүхэд шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн даргаар,
2014-2016 онд Булган аймаг дахь Сум дундын шүүхэд зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтнээр,
2016 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрөөс Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын шүүхэд Тамгын газрын даргаар томилогдон ажиллаж байна.
 
 
ЭВЛЭРҮҮЛЭН ЗУУЧЛАГЧ 
Пүрэвжав АМАРЖАРГАЛ
1986-1996 онд Хэнтий аймгийн Өндөрхаан хотын 10 жилийн 1 дүгээр сургууль
2004 онд “Их Засаг” их сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн
2016 онд "Отгонтэнгэр" их сургуулийн Хууль зүйн ухааны Магистрын зэрэг хамгаалсан
1998-2000 онд Хэнтий аймгийн шүүхэд бичээчээр,
2000-2002 онд Хэнтий аймгийн шүүхэд архив, бичиг хэргийн эрхлэгчээр,
2002-2005 онд Хэнтий аймгийн шүүхэд боловсон хүчин, дотоод ажил хариуцсан нарийн бичгийн даргаар,
2005-2006 онд Хэнтий аймаг дахь Сум дундын 1 дүгээр шүүхэд шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн даргаар,
2006 оны 8 сараас Хэнтий аймаг дахь Сум дундын 2 дугаар шүүхэд шүүгчийн туслах, шүүх хуралдааны нарийн бичгийн даргаар,
2014 оны 02 сарын 04 ний өдрөөс Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүхэд эвлэрүүлэн зуучлагчаар ажиллаж байна.
 
 
НЯГТЛАН БОДОГЧ 
Адилбиш НАРАНБААТАР
1991 онд Бэрхийн 10-н жилийн дунд сургууль
1992-1993 онд Хилийн цэргийн 0198-р ангид алба хаасан
1995-1999 онд МҮБТДээд сургууль
2004-2006 онд ОУЭЗБДээд сургууль
2007-2009 онд Бэрх ХААН банкинд эдийн засагч, эрхлэгчээр
2010 оны 08 сараас Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүхэд нягтлан   
бодогчоор ажиллаж байна.
                         
  
 
 
ШҮҮГЧИЙН ТУСЛАХ
Лхамжий ХЭРЛЭНТУЯА
1990-2000 онд Бор-Өндөр хотын 10 жилийн сургууль
2000-2004 онд “Их Засаг” их сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн
2016 онд "Отгонтэнгэр" их сургуулийн Хууль зүйн ухааны Магистрын зэрэг хамгаалсан
2004-2007 онд Дэлхийн Зөн олон улсын байгууллагын төслийн ажилтнаар,
2007 оноос одоог хүртэл  Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүхэд шүүгчийн туслахаар ажиллаж байна.
 
 
ШҮҮГЧИЙН ТУСЛАХ
Банзрагч ТУЯА
1994-2004 онд Бор-Өндөр "Цогцолбор сургууль"
2004-2008 онд Их засаг сургуулийг Эрх зүйч мэргэжлээр 
2014 оны 06-р сараас Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүхэд  шүүх хуралдааны нарийн бичгийн даргаар
  MG 7139
 

ШҮҮГЧИЙН ТУСЛАХ

Гантулга ХЭРЛЭН

1998-2003 онд Нийслэлийн 20-р сургууль
2004-2008 онд Нийслэлийн 33-р сургууль
2008-2012 онд Отгонтэнгэр их сургуулийн хууль зүйн сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн.
2016 онд Отгонтэнгэр их сургуулийн хууль зүйн ухааны магистрын зэрэг хамгаалсан.
2013-2014 онд Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын шүүхэд, Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн.
2014 оны 6 сараас Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Сум дундын шүүхэд, Шүүгчийн туслахаар одоог хүртэл ажиллаж байна.
 

 

 
ШҮҮГЧИЙН ТУСЛАХ
Алтантариа ОЮУН-ЭРДЭНЭ
1998-2008 онд Замын-Үүд сумын 11 жил
2008-2012 онд “Газарчин" дээд сургуулыг Нийгмийн ухааны багш мэргэжлээр төгссөн
2014 оны 01 сарын 28 Хэнтий аймаг дахь Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд шүүх хуралдааны нарийн бичгийн дарга
2014 оны 10 сараас Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүхэд шүүгчийн туслахаар ажиллаж байна.
 
 
 
javkhaa tseej
 
МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН
Батбуян БАТЖАВХЛАН
1996-2006 онд Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын Цогцолбор сургууль
2006-2011 онд "ШУТИС" УУАТИнженер мэргэжлээр төгссөн
2010-онд "Компьютер оператор" мэргэжлээр
2012-2015 онд Бор-Өндөр УБҮйлдвэрт ээлжийн мастер
2015-2016 онд Бор-Өндөр Холбооны салбарт инженерээр
2017 оны 6 сараас Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүхэд Мэдээлэл технологийн мэргэжилтнээр ажиллаж байна.
 
 
 
 
 
МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГААНЫ МЭРГЭЖИЛТЭН
Пүрэвдорж ЭНХМАА
1999-2002 онд Бэрхийн 10 жилийн сургууль
2002-2009 онд Баянгол дүүргийн 77-р сургууль
2009-2013 онд Монгол Улсын Их Сургууль “Худалдааны сургууль”-ийг Бизнесийн эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн
2013-2014 онд Чингэлтэй дүүргийн тойргийн нотариатчийн туслахаар
2014 оны 9 сараас Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүхэд мэдээлэл, лавлагааны мэргэжилтнээр
 
 ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА
Хүрэлчулуун НЯМДАВАА
2003-2013 онд Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолбор сургууль
2013-2014 онд Хууль сахиулах сургуулийн ахлагчийн сургууль
2014-2018 онд Их засаг их сургууль Хууль эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн
2018-2019 онд Багануур дүүргийн Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтэст Хүүхэд хамгаалалын чиглэлээр
2019 оны 12-р сараас Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүхэд шүүх хуралдааны нарийн бичгийн даргаар
 
 
БИЧИГ ХҮРГЭГЧ  
Цэдэв ЦЭЦЭГСАЙХАН
1973-1981 онд Хэнтий аймгийн Жаргалтхаан сумын 8 жилийн дунд сургууль
1985 онд Хэнтий аймгийн “Техник мэргэжлийн сургууль”-ийг барилгын засал чимэглэлчийн мэргэжлээр төгссөн.
1985-1989 онд Хэнтий аймгийн барилга цахилгаан сантехникийн засварын ангид ажилчнаар
1989-1999 онд Бор-Өндөрийн Уулын баяжуулах үйлдвэрт ажилчинаар
2000-2008 оны 3 сар хүртэл Хэнтий аймаг дахь Сум дундын 2 дугаар шүүхэд бичиг хүргэгч үйлчлэгчээр
2008 оноос 3 сараас одоог хүртэл  Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүхэд бичиг хүргэгчээр ажиллаж байна.
 
ҮЙЛЧЛЭГЧ Батсүх АЮУРЗАНА
1982-1990 онд Дархан сумын 8-н жилийн дунд сургууль
1990-1993 онд ХХАҮ-ийн техникумыг Арьс ширний технологич мэргэжлээр төгссөн                   
2010 оны 10  сараас Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүхэд үйлчлэгчээр ажиллаж байна.
 
 О.Баярчимэг
АРХИВЧ БИЧИГ ХЭРГИЙН АЖИЛТАН
Отгонжаргал БАЯРЧИМЭГ
2000-2010 онд Дорноговь аймгийн Айраг “ЕББДС” 10-н жил
2010-2014 онд “МУИС” Хэл судлаач, орчуулагч 
2017 оны 06 сараас Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүхэд Архивчаар ажиллаж байна 
 
 
 М.Лхагвасүрэн
 
ЖОЛООЧ
Магсар Лхагвасүрэн
1974-1982 Хэнтий аймаг 2-р сургууль 8-н жил
2019 оны 09 сараас Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүхэд Жолоочоор ажиллаж байна.
 
Н.Хишигтогтох
 
ҮЙЛЧЛЭГЧ Нармандах ХИШИГТОГТОХ
1996-2004 онд Цагаандэлгэр сумын 8-н жилийн дунд сургууль
2004-2006 онд МСҮТ-ийн тогооч мэргэжлээр төгссөн                   
2019 оны 08  сараас Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь сум дундын шүүхэд үйлчлэгчээр ажиллаж байна.
ТАМГЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧ, АЛБАНЫ ДАРГААР АЖИЛЛАЖ БАЙСАН ХҮМҮҮС:
Тамгын төлөөлөгчөөр:
Ж.Бат-Эрдэнэ
Ц.Эрдэнэчулуун
Г.Эрдэнэпүрэв
Б.Туяа 2006-2009 он
Тамгын албаны даргаар З.Ууганжаргал 2009-2014
Тамгын газрын даргаар Н.Чулуунжав  2014-2016
 
ХОЛБОО БАРИХ:
Шүүхийн тамгын дарга: 70567013,
Шүүхийн мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн: 70567012,
Эвлэрүүлэн зуучлагч: 70567006
 
Шүүхэд ажиллаж байсан тамгын ажилчид:
-Нягтлан бодогчоор
            Д.Төмөрхуяг, Ө.Нандин-Эрдэнэ, А.Гангантөгс
- Нарийн бичгийн даргаар
            Г.Дуламсүрэн, Г.Балжмаа, В.Чимгээ, Д.Уянга
- Бичээч, бичиг хэргийн эрхлэгчээр
            Д.Мөнхцэцэг
- Шүүгчийн туслахаар
            П.Амаржаргал, З.Ууганжаргал, Д.Дагмидаа,
Л.Номин-Эрдэнэ, М.Тэмүүжин, Б.Эрдэнэ
- Шүүхийн мэдээлэл лавлагааны ажилтнаар
            Г.Ариунзул, Д.Ариунзориг, Г.Хэрлэн
- Жолоочоор
            Б.Энхбат, Л.Дорждэрэм, Ж.Батбаяр, А.Батсайхан,
            Г.Батсайхан, Г.Энхсаруул, Б.Баттүшиг, Ш.Цэрэнжамц
-Үйлчлэгч-няраваар
            Б.Ургамал, Д.Отгонгэрэл, Б. Аюурзана, Б.Үүрийнтуяа
- Жижүүрээр
            М.Мажиг, Б.Лхагвасүрэн, Н.Шинэхүү, У.Зоригтбаатар, А.Одбаяр

Манай зочид

Өнөөдөр 129

Өчигдөр 43

Энэ 7 хоног 172

Энэ сар 2248

Нийт 601051