×

Warning

JFTP: :write: Bad response

Нэхэмжлэлийн бүрдүүлбэр

Нэхэмжлэлийн бүрдүүлбэр

  1. Нэхэмжлэлийг ямар шүүхэд гаргаж байгаа.
  2. Нэхэмжлэгчийн овог, эцгийн нэр, нэр, хаяг, хуулийн этгээд бол оноосон нэр, хаяг, оршин байгаа газар
  3. Хариуцагчийн овог, эцгийн нэр, нэр, хаяг, хуулийн этгээд бол оноосон нэр, хаяг, оршин байгаа газар
  4. Нэхэмжлэлийн үндэслэл, шаардлага, түүнийг нотлох баримт
  5. Нэхэмжлэлийн үнэ
  6. Хавсаргасан баримт бичгийн жагсаалт
  7. Нэхэмжлэлд улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт, эсхүл уг хураамжаас чөлөөлүүлэх тухай хүсэлт
  8. Хэрэв таны нэхэмжлэлийг итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч /өмгөөлөгч/ гаргасан бол итгэмжлэлийг мөн хавсаргана.
  9. Нэхэмжлэлийг хариуцагчийн тоогоор хувилж өгнө.

/ИХШХШ тухай хуулийн 62 дугаар зүйл/


  • Нэхэмжлэлд зайлшгүй тусгагдах зүйлийг хуульд дэлгэрэнгүй заасан байна. Энэ зүйлд заасан шаардлага бүх төрлийн нэхэмжлэлд хамааралтай болно.

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments

Манай зочид

Өнөөдөр 108

Өчигдөр 43

Энэ 7 хоног 151

Энэ сар 2227

Нийт 601030